چگونه از طریق پارسی اسپیچ کسب در آمد کنم؟

چگونه از طریق پارسی اسپیچ کسب در آمد کنم؟

احسان نیازی ۱۴۰۰/۵/۲۸ ۸۱۰


سامانه پارسی اسپیچ به دو صورت به کسب درآمد بیشتر برای کاربران خود کمک مینماید:
1-به صورت مستقیم:در این حالت شما با استفاده از لینک اختصاصی خود که در قسمت تنظیمات سایت قرار دارد میتوانید با معرفی سامانه پارسی اسپیچ به دیگران و ثبت نام آنها،پس از شارژ حساب توسط افراد معرفی شده درصدی از هزینه پرداختی آنها را به عنوان پاداش دریافت نمایید.
2-به صورت غیر مستقیم: در این حالت چنانچه شما شغلی دارید که به تایپ زیادی نیاز دارد میتوانید با استفاده از سامانه پارسی اسپیچ سرعت تایپ خود را چندین برابر افزایش دهید و در نتیجه به صورت غیر مستقیم درآمد خود را افزایش دهید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: